Cactus Web

CRM πρόγραμμα : Γιατί το χρειάζεται η επιχείρησή σας;

Ένα CRM πρόγραμμα ή αλλιώς πρόγραμμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι απαραίτητο για όλα τα είδη των επιχειρήσεων. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας, προσφέρει σημαντικά οφέλη και συμβάλει στην ανάπτυξη της.

Συλλέγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τους πελάτες σας, βοηθώντας σας να τους κατανοήσετε καλύτερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών σχέσεων.

CRM πρόγραμμα1

Όμως, τι ακριβώς είναι ένα CRM πρόγραμμα ;

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων είναι μια διαδικασία η οποία μεγιστοποιεί την αξία της σχέσης που δημιουργεί η επιχείρησή σας με τους πελάτες. Περιλαμβάνει δεδομένα που μπορείτε να αξιοποιήσετε για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία και διατήρηση κερδοφόρων σχέσεων.

Τι κάνει ένα CRM πρόγραμμα;

Τα προγράμματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων αποθηκεύουν και διαχειρίζονται όλες τις πληροφορίες για τους πελάτες σας αλλά και για τους υποψήφιους πελάτες. Παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί τους και όλα όσα πρέπει η επιχείρηση σας να γνωρίζει.

Κάθε εγγραφή πελάτη στο πρόγραμμα περιγράφει μια ιστορία σχετικά με την πορεία του πελάτη, πως τον αποκτήσατε, πού, πότε και πως αγοράζουν από εμάς. Έτσι γνωρίζετε τα ενδιαφέροντά τους και μπορείτε να τους διατηρήσετε ευχαριστημένους. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε εκστρατείες μάρκετινγκ στοχευμένες σε συγκεκριμένους πελάτες.

Τέλος, σας προσφέρει μια πλήρη εικόνα της διαδρομής που ακολούθησε ο κάθε πελάτης και σε ποιο σημείο του κύκλου ζωής βρίσκεται. Οι πληροφορίες αυτές είναι οργανωμένες και διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της επιχείρησης. Εκτός από τις πληροφορίες, προσφέρει λεπτομερείς αναφορές για τις μετρήσεις που ενδιαφέρουν την επιχείρησή σας.

Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από ένα CRM πρόγραμμα;

Τα οφέλη ενός προγράμματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι πολλά. Η πλήρης εικόνα των πελατών, η οργάνωση των αλληλεπιδράσεων και η καλύτερη εξυπηρέτησή τους είναι μερικά από αυτά. Ακολουθεί η ανάλυση των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων ενός CRM:

CRM πρόγραμμα2

Καλή γνώση των πελατών και των δυνητικών πελατών

Με τη χρήση των εργαλείων που σας προσφέρει το CRM πρόγραμμα έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα σχόλια και τα email. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε εικόνα της κατάστασης των πελατών σας και να εντοπίσετε ευκαιρίες υψηλής αξίας.

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

Η διατήρηση των πελατών σας είναι μια βασική μέτρηση για την πορεία και την εξέλιξη της επιχείρησής σας. Επομένως, μια κακή εμπειρία εξυπηρέτησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Αν η εμπειρία ενός πελάτη είναι αρνητική, τότε θα στραφεί σε άλλες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα μεταφέρει την αρνητική του εντύπωση στον περίγυρο του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των πελατών και μακροπρόθεσμα τη μείωση της κερδοφορίας σας.

Με τη βοήθεια των CRM προγραμμάτων γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, τις προτιμήσεις τους και τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που επέλεξαν. Με όλες αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες είναι πιο εύκολο να παρέχεται εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες σας.

Η οργάνωση των δεδομένων, σας δίνει τη δυνατότητα να τους εξυπηρετείτε καλύτερα και να απαντάτε στα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν άμεσα και στοχευμένα. Ακόμη, σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με μετρήσεις, όπως το ποσοστό αποχώρησης των πελατών, τη διάρκεια ζωής και τον βαθμό ικανοποίησής τους. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες μπορείτε εύκολα να αποφασίσετε τη συχνότητα επικοινωνίας με τους πελάτες σας και ποιες προτάσεις θα προσθέσουν αξία στην μεταξύ σας σχέση.

Αξιοποίηση ευκαιριών για upselling και cross-selling

Τα δεδομένα που μπορείτε να αντλήσετε από το CRM πρόγραμμα, σας βοηθάνε να εντοπίσετε ευκαιρίες για upselling και cross-selling.

Αν γνωρίζετε τις ήδη υπάρχουσες αγορές των πελατών σας, είναι πιο εύκολο να τους παρουσιάσετε συναφή υπηρεσίες ή προϊόντα. Με σκοπό την πραγματοποίηση επιπλέον πώλησης.

Υψηλότερη παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

Με την συγκέντρωση όλων των δεδομένων, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες όποτε τις χρειάζονται. Έτσι, δεν χάνουν χρόνο αναζητώντας ποια ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησαν με έναν πελάτη, τι ερωτήματα έθεσε και τι προϊόντα αγόρασε. Αυτό τους επιτρέπει να αφιερώνουν χρόνο σε πιο παραγωγικές εργασίες.

Ακόμη το CRM πρόγραμμα συμβάλει στην ενίσχυση της οργάνωσης και της συνοχής, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι αντλούν την ίδια πληροφορία. Δεν χρειάζεται να επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να μοιραστούν πληροφορίες για τον πελάτη, αποφεύγοντας έτσι παρανοήσεις και διπλές επικοινωνίες.

Αξιολόγηση του τμήματος των πωλήσεων

Αν έχετε ένα οργανωμένο τμήμα πωλήσεων, το CRM πρόγραμμα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση κάθε εργαζόμενου. Γνωρίζει πόσες πωλήσεις πραγματοποίησε και πόσα από τα καθήκοντα του ολοκλήρωσε στη σωστή στιγμή.

Ακόμη, σε μια ενδεχόμενη αλλαγή προσωπικού, γνωρίζετε όλες τις επικοινωνίες των εργαζομένων χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί η πληροφορία με διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

Εύκολη ανταπόκριση στις αλλαγές

Ο χώρος των επιχειρήσεων αλλάζει διαρκώς χωρίς να γνωρίζουμε τις αλλαγές που θα προκύψουν τα επόμενα έτη. Είναι απαραίτητο η επιχείρησή σας να μπορεί να προσαρμόζετε και να συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα. Ειδάλλως δεν θα μπορεί να παραμένει ανταγωνιστική.

Ένα CRM πρόγραμμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι μια κερδοφόρα επένδυση για την επιχείρηση σας. Καθώς, προσφέρει ευελιξία και επεκτασιμότητα, επιτρέποντάς σας να ανταποκρίνεστε εύκολα και γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.

CRM πρόγραμμα3

Συνοψίζοντας, αν η επιχείρησή σας προσφέρει μια υπηρεσία ή ένα προϊόν και έρχεται σε επαφή με πελάτες, ένα CRM πρόγραμμα είναι χρήσιμο. Όμως, είναι σημαντικό για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες του, να το ενημερώνετε τακτικά. Καθώς, ένα CRM δεν θα είναι χρήσιμο αν δεν υπάρχει η απαραίτητη οργάνωση από την επιχείρηση σας. Εφόσον, το χρησιμοποιήσετε σωστά, θα σας βοηθήσει να καταφέρετε τους στόχους σας και να αναπτυχθείτε. 

Για να συζητήσουμε αναλυτικότερα τα οφέλη των CRM προγραμμάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 231 182 2997 ή να συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας μας. Ανυπομονούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.