+30 6978556246

Θεσσαλονίκη & Πάργα

Top

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας παραγωγικός άνθρωπος μπορεί και μικραίνει τον χρόνο διεκπεραίωσης της εκάστοτε εργασίας με τουλάχιστον 1 προς 3. Κάνεις δεν θέλει να κάνει κάτι σε 3 ώρες ενώ μπορεί σε 1....

Όλες οι εταιρείες δαπανούν αρκετό χρόνο και χρήμα για την διαφήμιση με σκοπό την εμπορία των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Κάποτε υπήρχε η πεποίθηση ότι η διαφήμιση στα παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση και τα έντυπα, θα έχουν τα...